1. SPELREGLER

Future Stars National Day Cup 2024 spelas enligt StFF:s regler.

Spelformen 7 vs 7

Spelformen 9 vs 9

Spelformen 11 vs 11

2. TÄVLINGSFORM

F/P 2014-2012 Garanterat antal matcher, 4 st, utan resultatrapportering.

F/P 2011-2010 Garanterat antal matcher, minst 4 st, med resultatrapportering.  

3. MATCHTID

Alla klasser 1 x 25 min.

4. ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE

Ett lag kan använda ett fritt antal spelare under turneringen dock delas endast 15 medaljer ut per lag. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område. Felaktiga byten bestraffas med gult kort.

5. KLASSINDELNING

Flickor och pojkar födda 2014-2011 med nivåerna Svår, Medel och Lätt i respektive åldersklass medan  F/P 2010 är det bara en nivå som gäller. Spelas torsdagen den 6/6.

6. DELTAGARFÖRTECKNING

Ingen deltagarförteckning behövs.

7. DISPENSER

Max två spelare födda ett år tidigare än aktuell årskull får finnas i truppen. Max en överårig spelare är tillåten på planen.

Det ges inga generella dispenser. 

Dispens ska ansökas om senast 2024-05-26. Därefter behandlas inga nya dispensansökningar.

8. INFÖR MATCH

Utrustning

Samtliga spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överensstämma med dem som är angivna på laguppställningen. Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får inte ha samma nummer på tröjan under samma match. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall ha västar på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, skall bortalaget bära västar. Benskydd är obligatoriskt.

Vid match

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 5 min före matchens början. Samtliga spelare måste vara försäkrade. Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

9. DOMARE

Domarna precis som deltagande spelare är under utbildning. Domarna tillsätts efter nivå och ålder på spelande lag. Ledare, spelare eller publik som inte visar respekt mot domarna avvisas från arenan av planvärdarna.

10. TÄVLINGSJURY

Består av representanter från arrangörsklubben och tävlingsledningen. Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsregler, ordningsregler eller agerar osportsligt. Vid upprepade förseelser kan diskvalificering av ledare eller uteslutning av laget ske. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.

11. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 15 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (300 SEK) ska betalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns. Protest behandlas av tävlingsjuryn, vars utslag inte kan överklagas.

Utvisning

Utvisad spelare avstängs automatiskt efterföljande match. Varningar ackumuleras ej från match till match, i övrigt gäller StFF:s regler

12. WALKOVER

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig walkover gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

13. SPELPROGRAM

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning och tider. Meddelande om ändring skall meddelas varje lagledare.

14. ARRANGÖRER

Future Stars National Day Cup arrangeras av Future Stars och Iconic Events Sthlm AB.

15. FÖRSÄKRINGAR

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Future Stars National Day Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.